Saopštenje o solidarnosti sa koleginicama i kolegama u domenu umetnosti i kulture, i sa svim stanovništvom pogođenim ratom u Ukrajini

Međunarodno udruženje likovnih kritičara AICA – sekcija Srbija izražava svoju solidarnost sa stanovništvom Ukrajine, i osuđuje agresiju Ruske federacije na teritoriju ove suverene zemlje.

Istovremeno se zalažemo za oštriju reakciju donosilaca političkih odluka u Srbiji i pridružujemo apelima celolupne međunarodne zajednice da se sa ratnim dejstvima prestane odmah i bez uslova.

Svim koleginicama i kolegama ukrajinske AICA, i svima drugima koji deluju u domenu umetnosti i kulture, a koji su pogođeni ratom, poručujemo da smo uz njih.
Stojimo uz sve ljude u Ukrajini i Rusiji koji su protiv rata.

UO AICA Srbija


AICA Srbija – Međunarodno udruženje likovnih kritičara AICA – sekcija Srbija, u Beogradu, 26. septembar 2021.


Međunarodno udruženje likovnih kritičara AICA – Sekcija Srbije aktivno radi od osnivanja 1955. godine.

Udruženje likovnih kritičara je dobrovoljno, neprofitno, nestranačko i nepolitičko udruženje koje okuplja likovne kritičare i kustose čije se stručne i profesionalne delatnosti odnose na kritiku i pisanje tekstova o umetnosti u medijima, na edukaciju, na pripremu i realizaciju izložbi, a radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva na polju razvoja i unapređenja moderne i savremene umetnosti.