AICA SERBIA – Saopštenja za javnost

Za više informacija posetite i AICA Srbija Facebook stranicu.

Program 2021:

#KritikaJePrisutna2021

#KritikaJePrisutna2021 / Izložbe i okolnosti kulturnog rada u Srbiji – leto i jesen 2021
Kritički osvrti članica i članova AICA Serbia
Medijski partneri: Beton, Manek, Mašina, Dnevnik

Ovaj program se bavi povratkom angažovane kritike u medije i kolektivnim razmatranjenjem unutar udruženja AICA – sekcija Srbija šta kritika može biti danas, kao i da li i na koji način u tabloiziranom medijskom pejzažu Srbije utemeljena kritika može biti učinkovita. U saradnji sa nekolicinom medija kao što su novosadski Dnevnik, Mašina i Beton iz Beograda, kao i časopis nezavisne kulturne scene Manek, projekat se izvodi kao višemedijski format kritike koji uključuje audio, tekstualne i vizuelne formate. Više o samom programu pročitajte ovde, a priloge i tekstove iz #KritikaJePrisutna2021 možete da pronađete ovde.

Urednici programa: Programski savet AICA Srbija

Konferencija 2020:

Stanovišta, koncepti, rasprave

Umetnička kritika druge polovine 20. veka u Srbiji i Jugoslaviji
Konferencija, Beograd, decembar 2020 – januar 2021
Međunarodno udruženje likovnih kritičara AICA – sekcija Srbija

Pilot izdanje projekta predstavlja šest izlaganja istoričarki umetnosti, likovnih kritičarki i teoretičara kulture i medija: to su Stevan Vuković, Jelena Stojanović, Vladimir Jerić Vlidi, Jelena Vesić, Maja Ćirić i Dejan Vasić. Za razliku od ranijih monografskih i sintetičkih pristupa i oblika istorizacije likovne kritike, ovaj istraživačko-predavački korpus pre svega postavlja akcent na medijske, epistemološke, rodne, kontekstualne i političke okvire u kojima se odvijaju partikularni kritički aktovi i formira kritika-kao-društveno-delovanje.

Izlaganja su izvedena u video formatu, sa pratećom diskusijom na platformi ZOOM. Pogledajte sva predavanja i diskusije na AICA Srbija YouTube kanalu.

Urednice programa: Programski savet AICA Srbija – Ana Ereš, Una Popović, Jelena Vesić
Tehnička realizacija: Vladimir Jerić Vlidi i Slađana Petrović Varagić & Kritika na delu